czwartek, 27 listopada 2008

Jak doskonale przygotować dokumenty do zasiłku rodzinnego?

Ażeby szybko otrzymać zasiłek rodzinny (Kindergeld) w Niemczech dobrze jest skompletować następujące dokumenty:
 • Kopie paszportu lub dowodów osobistych małżonków
 • Akt urodzenenia dzieci z tłumaczeniem na język niemiecki
 • Potwierdzenie zameldowania w Niemczech osoby ubiegającej się o zasiłek
 • Umowa wynajmu mieszkania w Niemczech
 • Zaświadczenie ze szkoły o nauce w przypadku dzieci >18 roku życia
 • Potwierdzenie zameldowania działalności godpodarczej w Niemczech
 • Akt ślubu z tłumaczeniem na język niemiecki
 • Potwierdzenie o nadaniu numeru podatkowego w Niemczech
 • Ostatnie rozliczenia podatku dochodowego z niemieckiego urzedu skarbowego (Finanzamt)
 • Potwierdzenie o ubezpieczeniu emerytalnym oraz zdrowotnym w Niemczech
 • Zaświadczenie z Polski o nie pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce, lub okresu kiedy był/jest zasiłek pobierany
 • Konto w banku na terenie Niemiec
Ponadto trzeba z urzędu rodzinnego (Familienkasse) uzyskać i wypełnić nastepoujące formularze:
 • Wniosek na zasiłek rodzinny (Kindergeld-Antrag) KG51 PL
 • E401PL
 • E402PL
 • E411PL

Brak komentarzy: